Quý bạn đọc thân mến!

      Để thuận tiện cho việc chuyển thư phản ánh, kiến nghị của bạn đọc tới cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và đảm bảo thông tin phản ánh là chính xác, Trang thông tin điện tử Chương trình mục tiêu quốc gia mỗi xã một sản phẩm tại Gia Lai đề nghị bạn đọc:
  •             - Điền đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân (tên, địa chỉ, điện thoại…) vào các ô phía dưới theo mẫu hướng dẫn đây là những thông tin bắt buôc phải điền.
  •             - Nội dung câu hỏi, phản ánh, kiến nghị và các thông tin cá nhân phải sử dụng tiếng Việt có dấu. Nếu nội dung thư dài, bạn đọc nên viết trên File Word và gửi theo File đính kèm (Attach File).
  •             - Các thư phản ánh, kiến nghị, các câu hỏi cần viết rõ ràng, mạch lạc. Khi phản ánh một vấn đề phải nêu rõ vấn đề, tình hình hoặc trình bày rõ sự việc vướng mắc cần giải quyết.
      Những bức thư không đáp ứng được các yêu cầu nêu trên sẽ không được Trang thông tin điện tử Chương trình mục tiêu quốc gia mỗi xã một sản phẩm tại Gia Lai phục vụ.
      Thư hợp lệ sẽ được các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét và có phản hồi trong thời gian sớm nhất.Nội dung phản hồi được gửi đến hộp thư của quý bạn đọc hoặc đang phát trên chuyên mục này.
 
Xin trân trọng cảm ơn sự tin cậy và hợp tác của bạn đọc!
Nội dung câu hỏi
Nhập mã bảo mật:
 Security code
Các câu hỏi đã được trả lời

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP)

Nội dung trả lời: Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) được hiểu là mỗi địa phương (làng, xã) tùy theo điều kiện cụ thể về tiềm năng, lợi thế của mình, lựa chọn ra những sản phẩm độc đáo, mang đậm nét đặc trưng để phát triển. Trọng tâm của OCOP Quảng Nam là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ du lịch có lợi thế trên địa bàn tỉnh theo hướng gia tăng giá trị, do các tổ chức OCOP tại địa phương thực hiện nhằm góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn hợp lý.